การจัดองค์ประกอบภาพ

กฎ 3 ส่วน
     ไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งหรือแนวนอน หากเราแบ่งภาพนั้นออกเป็นสามส่วนทั้งตามแนวตั้งและแนวนอนโดยการลากเส้น จะเกิดจุดตัด 4 จุด ซึ่งเป็นตำแหน่งที่เหมาะสมในการจัดวางวัตถุที่ต้องการให้เน้นเป็นจุดเด่น การจัดวางไม่จำเป็นต้องตรงจุดตัดพอดีอาจวางในบริเวณใกล้เคียงก็ได้

นอกนั้นเรายังสามารถใช้แนวเส้นแบ่ง 3 เส้นนี้ เป็นแนวในการจัดสัดส่วนภาพทิวทัศน์ โดยให้ส่วนพื้นดินและท้องฟ้าอยู่ในอัตราส่วน 3:1 หรือ 1:3

อ้างอิง
เนื้อหา
- Klongdigital.com
ภาพตัวอย่าง
- facebook.com/thoranee2012

ความคิดเห็น