วิธีพับซองใส่ CD

credit : themetapicture.com
เหมาะสำหรับพับส่งงานอาจารย์เนอะ กระดาษ A 4 แผ่นเดียวอยู่ 

ความคิดเห็น