ชีวิตแท้ชีวิตแท้  งามงด  และสดชื่น
ไม่มีฝืน  ไม่มีหวั่น  ไม่สั่นเสียว
ไม่มีสิ่ง  หลงรัก  สักสิ่งเดียว
ไม่มีจิต  เกาะเกี่ยว  ทั้งบาปบุญ

ทรัพย์ในเรือน  เป็นเหมือน  ของเกลื่อนกลาด
ที่เป็นบาป  เก็บกวาด  ทิ้งใต้ถุน
ที่เป็นบุญ  มีไว้  เพียงเจือจุน
ให้เป็นคุณ  สะดวกดาย  คล้ายรถเรือ...

ไม่ยึดมั่น  สิ่งใด  เอาใจแบก
กลัวตายแตก  ใจประหวั่น  จนฟั่นเฝือ
เบาทั้งกาย  เบาทั้งใจ  ไม่มีเบือ
ชีวิตเหลือ  แต่ความเย็น  เป็นนิพพาน

                                                 พุทธทาส  อินทปัญโญ

ความคิดเห็น