การไหว้บรรพบุรุษ

สารทจีน
     การไหว้สารทจีนเป็นการไหว้ครั้งที่ 5 ของปี ตรงกับวันที่ 15 เดือน 7 ตามปฏิทินจันทรคติของจีน วันนี้ลูกหลานจะแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษโดยพิธีเซ่นไหว้ เนื่องจากมีความเชื่อว่าเป็นเวลาที่ประตูนรกเปิดเพื่อให้วิญญาณทั้งหลายมารับกุศลผลบุญได้

การไหว้
     โดยหลักของที่ไหว้จะมีของคาว ของหวาน 3 หรือ 5 อย่าง การไหว้ในเทศกาลสารทจีนจะแบ่งการไหว้ออกเป็น 3 ชุด
  1. ไหว้เจ้าที่ : ประกอบด้วยอาหารคาวหวาน ขนมถ้วยฟู กุ้ยไช่ซึ่งต้องมีสีแดงแต้มจุดเอาไว้ ขนมเข่ง ขนมเทียน ผลไม้ น้ำชาหรือเหล้าจีน และกระดาษเงินกระดาษทอง
  2. ไหว้บรรพบุรุษ : ถ้าเป็นคนที่มีฐานะนิยมไหว้โหงวแซ คือ เป็ด ไก่ หมู ตับ ปลา กับข้าวที่บรรพบุรุษชอบ ตามธรรมเนียมต้องมีน้ำแกง หรือ ขนมอี๊วางข้างชามข้าวสวย ของหวานก็มีขนมเทียน ขนมเข่ง ผลไม้ และกระดาษเงินกระดาษทอง
  3. วิญญาณเร่ร่อน : ของไหว้มี ข้าวหอมแบบจีนโบราณ คอปึ้ง เผือกนึ่งผ่าเสี้ยวเป็นซีก เส้นหมี่ห่อใหญ่ ของหวาน กับผลไม้  เหล้า น้ำชา และกระดาษเงินกระดาษทองแบบเฉพาะเรียกว่า อ่วงแซจิว จัดใส่ถาด ไหว้นอกบ้าน 


อ้างอิงข้อมูลจาก
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ความคิดเห็น