การอัดภาพ

ขนาดรูปมาตรฐาน
     เราจะแบ่งโดยใช้อัตราส่วนของด้านยาวต่อด้านกว้างเป็นหลัก ซึ่งขนาดกระดาษที่ให้บริการในร้านอัดรูปนั้นมีหลายขนาด แต่จะมีสัดส่วนภาพอยู่ประมาณสี่ห้าแบบ ส่วนไฟล์ที่ได้จากกล้องถ่ายรูปดิจิตอลนั้น เกือบทั้งหมดจะมีสัดส่วนภาพอยู่เพียงสองแบบคือ 3:2 สำหรับไฟล์ที่ได้จากกล้อง DSLR หรือ 4:3 สำหรับไฟล์ที่ได้จากกล้องดิจิตอลคอมแพคหรือกล้องไมโครโฟร์เทิร์ด เพราะฉะนั้นถ้าเราเอาไฟล์จากกล้อง DSLR มาอัดรูปลงกระดาษที่มีสัดส่วน 3:2 เช่น 4"x6", 8"x12" หรือ 20"x30" เราก็จะได้ภาพที่เต็มไม่ถูกตัด ซึ่งพอจะสรุปได้ออกมาเป็นตารางด้านล่างนี้

ขนาดกระดาษ (นิ้ว)           สัดส่วนรูป (ยาว:กว้าง)          
       4"x6"                                      3:2
       5"x7"                                      7:5
       6"x8"                                      4:3
       6"x9"                                      3:2
       8"x10"                                    5:4
       8"x12"                                    3:2
      10"x12"                                   6:5
      10"x15"                                   3:2
      12"x15"                                   5:4
      12"x16"                                   4:3
      12"x18"                                   3:2
      16"x20"                                   5:4
      16"x24"                                   3:2
      20"x24"                                   6:5
      20"x30"                                   3:2
      24"x30"                                   5:4
      24"x36"                                   3:2

การเตรียมไฟล์ให้ตรงกับขนาดที่จะอัด
     สูตรง่าย ๆ ในการกำหนดขนาดความละเอียดของไฟล์ให้พอดีกับขนาดกระดาษที่ลูกค้าต้องการอัด คือ ให้คูณ 300 เข้าไปในด้านกว้างและด้านยาว (นิ้ว) ของกระดาษที่ลูกค้าต้องการ ก็จะได้ขนาดของไฟล์ออกมาเป็นหน่วย pixels
ยกตัวอย่างเช่น
รูปขนาด 4"x6" นิ้ว ให้ทำไฟล์ด้านกว้าง 4" x 300 = 1200 pixels และด้านยาว 6" x 300 = 1800 pixels

เลือกประเภทกระดาษ
     ลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะอัดกระดาษมันหรือกระดาษด้าน กระดาษทั้งสองแบบนี้ให้สีสันสดใส และมีความคมชัดไม่แตกต่างกัน ความแตกต่างอยู่ที่กระดาษมันจะมีความมันวาวและสะท้อนแสง ส่วนกระดาษด้านนั้นเนื้อกระดาษจะมีเกรนที่มีเสน่ห์เฉพาะตัวและแสงสะท้อนฟุ้งกระจาย ทำให้ภาพดูนุ่มนวลขึ้นเล็กน้อย

อ้างอิงข้อมูลจาก :
http://www.snowwhite.co.th

ความคิดเห็น