ตัวการทำลายสมอง
1. ไม่ทานอาหารเช้า ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ มีผลต่อการทำงานของสมอง 


2 . การอาหารทานมากเกินไปทำให้เส้นเลือดในสมองหนามีการเกาะตัวของไขมัน การทำงานสมองช้าลง 


3. การสูบบุหรี่   ช่วยให้สมองฝ่อ   เกิดเป็นโรคอัลไซเมอร์ตามมมา 


4. การทานหวานมาก น้ำตาลจะไปขัดขวางการดูดซึมของโปรตีนและสารอาหาร    เป็นสาเหตุที่ตามมาของการทำงานที่ดีของสมอง 


5. อากาศเป็นพิษ   สมองเป็นอวัยวะที่ต้องการอ๊อกซิเจนมากที่สุดในร่างกาย อากาศเสียส่งผลต่อการทำงานของสมองโดยตรง 


6 . การอดนอน ทำให้เซลสมองไม่ได้รับการทดแทนจากการฟักตัวของเซลใหม่ เซลสมองที่ตายแล้วจะสะสมมีปริมาณมาก เป็นอันตรายในระยะยาว 


7. การคลุมหน้าเวลาหลับ   ช่วยให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซที่หายใจออกมาสะสม   ก๊าซออกซิเจนที่ต้องการมีไม่พอ   สมองจะค่อยๆถูกทำลาย 


8. การทำงานหรืออ่านหนังสือคร่ำเคร่งเวลาป่วยไข้ไม่สบาย   นอกจากลดประสิทธิภาพการใช้งานสมองแล้ว   ยังช่วยทำลายสมองอีกด้วย 


9. การไม่ใช้สมองเหมือนไม่ออกกำลังกายให้มัน   มีผลต่อการทำให้สมองฝ่อ   การใช้ความคิดเป็นการฝึกความจำที่ดี   ( คนอายุมากควรฝึกบ่อย) 


10. คนไม่ค่อยพูดกับใคร มักมีปัญหา   เพราะการพูดคุยช่วยให้สมองมีการทำงานและพัฒนา   ( การคุยแบบสร้างสรรค์   ไม่ใช่ชวนทะเลาะ)  

ความคิดเห็น